Podmínky - DEEP RENTAL: pronájem filmové techniky

Podmínky

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PŮJČENÍ TECHNIKY?

  1. podepsání smlouvy o pronájmu při převzetí techniky
  2. nájemce je povinen si techniku vyzvednout v čase, který zvolil při rezervaci techniky
  3. doba pronájmu je vždy konkrétní počet dní (1 den = 24h.), pokud je technika vrácena předčasně, do ceny pronájmu se počítá celá domluvená doba rezervace
  4. nájemce je povinen uhradit cenu nájemného pronajímateli za vypůjčenou techniku ve výši, které je uvedena na objednávce
  5. cena pronájmu je bez výjimek splatná při předání techniky nájemci pronajímatelem

STORNO POTVRZENÝCH OBJEDNÁVEK

Storno potvrzené objednávky alespoň týden před termínem převzetí techniky = nájemce je povinen zaplatit 30% ceny.

Storno potvrzené objednávky méně, než týden před termínem převzetí techniky = 50% ceny.

DOMLUVA O ZMĚNĚ OBJEDNÁVKY